ALGEMENE VOORWAARDEN

BIOPAKKET-ABONNEMENTEN

AFSPRAKEN

De groenten- en fruitpakketten worden wekelijks geleverd op dinsdag.
De ajuin- en aardappelpakketten worden maandelijks geleverd: de eerste dinsdag van de maand.

De pakketten worden standaard op dinsdag geleverd. Bij een feestdag kan dit verlegd worden naar de volgende dag, dit wordt steeds tijdig gecommuniceerd.

Zorg dat je het juiste pakket meeneemt! Alle groente/fruit zitten in plastieken kratten waarop een sticker met de naam van het biopakket kleeft.

De plastieken kratten en dekvellen laat je altijd staan in het depot. Breng een eigen tas of bak mee om uw groente/fruit in mee naar huis te nemen.
Aardappel- en ajuinpakketten worden in netjes geleverd, deze mag u zo meenemen. U mag ook het netje achterlaten dan hergebruiken we deze.

Op het depot ligt een depotlijst: gelieve de depotlijst af te tekenen wanneer je jouw pakket afhaalt.

U kunt niet afhalen?: verwittig altijd de depothouder. Indien dit niet tijdig geschiedt, dan wordt het pakket weggenomen door de depothouder. Je krijgt hiervoor geen compensatie.

BETALINGEN

U ontvangt van ons een e-mailbevestiging waarin we u laten weten welk(e) bedrag(en) er overgemaakt mogen worden op BE45 0015 8818 9989 op naam van “Denoo bv”. Graag met vermelding van je naam en soort biopakket(ten).

Wanneer je tijdelijk annuleert of het abonnement stopzet, verrekenen we een deel van de kosten. Voor deze berekening gebruiken we de weekprijs: jaarprijs / 52 (= aantal weken in een jaar).

Indien het abonnementsgeld op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand. 

Elke laattijdige betaling door de klant geeft Blauw Kasteel tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 10% van de factuurbedragen, met een minimum van 40 EUR en een maximum van 2.500 EUR, dit ter dekking van de administratieve kosten van Blauw Kasteel. 

Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders- en advocatenkosten (rechtsplegingsvergoeding), worden doorgerekend aan de klant.

TIJDELIJKE ANNULATIE OF DEFINITIEVE STOPZETTING

Je kan een biopakket-abonnement tijdelijk annuleren of definitief stopzetten.
Uit respect voor de boeren vragen we om de tijdelijke annulaties tot een minimum te beperken, aangezien zij een doorlopende afzet nodig hebben voor hun groenten en fruit. Alles blijft namelijk groeien en kan reeds maanden op voorhand ingezaaid of geplant zijn.
Probeer altijd eerst vrienden of familie op te trommelen die het biopakket in jouw afwezigheid kunnen ophalen. 

Tijdelijke annulatie van levering: het biopakket wordt niet geleverd, maar je betaling blijft doorlopen. In ruil krijg je een of meerdere fruit-/groentepakketten of een aankoopbon voor onze winkels. U kunt uw voorkeur doorgeven via het annuleringsformulier.
Annulaties vraag je minstens één week op voorhand aan via www.blauwkasteel.be/annuleren.

Tijdelijke annulatie van levering én betaling: is enkel mogelijk vanaf minimaal 1 volledige maand. Annulaties vraag je minstens één week op voorhand aan via www.blauwkasteel.be/annuleren.

De definitieve stopzetting van uw abonnement kunt u aanvragen via het formulier (www.blauwkasteel.be/annuleren) op deze website. Annuleer tijdig, minstens één week op voorhand, via www.blauwkasteel.be/annuleren of pakketten@blauwkasteel.be. U mag uw abonnement als gestopt beschouwen wanneer u onze laatste e-mailbevestiging heeft gekregen met eventuele verrekeningen en na betaling.

Let op: enkel stopzetting van betaling leidt NIET automatisch tot stopzetting van het abonnement! 

NIEUWSBRIEF VAN HET BLAUWKASTEEL

Blijf op de hoogte van het reilen en zeilen van het Blauw Kasteel. Bij het aangaan van een biopakket-abonnement wordt u automatisch ingeschreven voor de nieuwsbrief. Dit vanuit het oogpunt dat we onze biopakketklanten ook via de nieuwsbrief informeren over de biopakketten: de samenstelling van de pakketten, nieuws van de akker of uit de winkels, activiteiten, enz. U kunt zich te allen tijde uitschrijven van de nieuwsbrief. Dit kan via een ontvangen nieuwsbrief door te klikken op de uitschrijflink onderaan.

SOCIAL MEDIA

Je kan ons ook volgen op:
Facebook
Instagram
LinkedIn

SAMENSTELLING VAN DE WEEK

De samenstelling van de pakketten kan je altijd terugvinden op www.blauwkasteel.be/samenstelling.

MEER INFO

09 395 38 11 of pakketten@blauwkasteel.be

Scroll naar boven