FAQ

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER DE BIOBOERDERIJ

Biogarantie is het Belgisch privé-label voor biologische landbouw, opgericht in 1987. Het label kan teruggevonden worden op voedingsproducten.

Biogarantie garandeert ecologische, sociale en economische duurzaamheid. Het label vraagt aandacht voor een eerlijke prijs, zorg voor water, energie, biodiversiteit, transport, verpakking en afval.

Bij biologische landbouw worden geen kunstmatige meststoffen en chemische pesticiden gebruikt. Ook genetisch gemodificeerde organismes (ggo’s) zijn verboden: ggo’s mogen niet geteeld worden in bio en ggo-gewassen mogen niet gevoerd worden aan biologische landbouwdieren. Bij de productie van verwerkte bioproducten mogen schadelijke hulpstoffen, bepaalde additieven of grondstoffen niet gebruikt worden. Enkel goedgekeurde additieven mogen worden gebruikt. De verwerking van biologische voedingswaarden mag de consument niet misleiden. Het gebruik van nanodeeltjes, of het doorstralen van voeding is verboden. Genetisch gemodificeerde organismen mogen niet verwerkt worden in biologische voedingswaren. In al deze regels verschilt Biogarantie niet van het Europese biolabel.

Het label is verankerd in de Europese wetgeving. Het wordt beheerd door Vlaamse en Waalse organisaties actief in de biologische landbouw. In Vlaanderen is dat Bioforum Vlaanderen vzw, de koepelorganisatie van de biologische landbouw in Vlaanderen. In Wallonië zijn dat beroepsorganisaties Probila-Unitrab en UNAB.

De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganismen, erkend door de Belgische overheid.

Logo-Biogarantie

Meer informatie: www.labelinfo.be

Ja, wij dragen met trots het Biogarantie label. Zie hier onze certificaten.
Biogarantie garandeert ecologische, sociale en economische duurzaamheid. Het label vraagt aandacht voor eerlijke prijzen, zorg voor water, energie, biodiversiteit, transport, verpakking en afval. Elk jaar worden we onderworpen aan een controle. De samenstelling van onze producten worden geanalyseerd, net als de etikettering en de verpakkingen.

Logo-Biogarantie

Biologisch geteelde groenten en fruit kunnen gezonder en smakelijker zijn.
Er bestaat veel tegenstrijdige “wetenschappelijke” informatie over biologisch versus niet-biologisch telen. Maar eenvoudigweg kan je in de eerste plaats kijken naar de bodemgesteldheid. Een gezonde bodem met veel bodemleven en zuurstof brengt gezonde gewassen voort. Een plant is een afspiegeling van de chemie in de grond. Gewassen die op eigen tempo mogen groeien in een gezonde bodem brengen planten op met meer vezels, voedingsstoffen en smaak.
Gewassen van biologische teelt zijn sowieso beter voor de gezondheid vanwege het ontbreken van giftige pesticiden.
Wat pesticiden op korte of lange termijn zouden kunnen aanrichten op het gebied van gezondheid wordt deels opzettelijk betwist vanwege de grote financiële belangen bij diverse grote partijen (bankwezen, chemische industrie, agrarische sector, …).
Een feit blijft, dat de uitwerking van sommige chemische stoffen in een levend wezen, vaak nog ongekend zijn omdat “tijd” een grote rol speelt bij ontwikkelingen. Sommigen stoffen zijn onschuldig en worden bovendien vrijwel direct uitgeplast, anderen stapelen zich op in het vetweefsel van het lichaam. Wat giftig is, heeft meestal te maken met de hoeveelheid waaraan een levend wezen wordt blootgesteld en voor hoelang.

Gewasbeschermingsmiddelen zijn pesticiden. Het woord “gewasbeschermingsmiddel” is in het leven geroepen omdat het woord “pesticiden” een hele slechte naam heeft gekregen. Dit soort marketing is om de consument te misleiden en aan te zetten tot de aankoop van gif. Het arsenaal aan gifsoorten voor mieren, muizen, luizen, mollen, onkruid etc. (herbiciden, fungiciden en insecticiden) wordt gemaakt door een van de machtigste industrieën ter wereld, namelijk de chemische industrie (Bayer/Monsanto etc.)
In de biologische teelt mogen we enkel biologische gewasbeschermingsmiddelen gebruiken toegelaten in de biolandbouw (lastenboek/Europese wetgeving biolandbouw).

Biociden zijn geen onschuldige producten. Het zijn pesticiden die, zoals hun naam het zegt, leven vernietigen (bio = leven, cide = vernietig).

Biociden vallen onder pesticiden en bestrijden schadelijke organismen via chemische of biologische weg: ze schrikken ze af, maken ze onschadelijk of vernietigen ze.

Alle biociden vormen van nature uit een al dan niet belangrijk risico voor onze gezondheid – in het bijzonder voor de gezondheid van kinderen en zwangere vrouwen – en voor ons milieu.

Biociden moeten geregistreerd zijn om op de Belgische markt te mogen worden aangeboden. De Federale Milieu-Inspectie controleert het in de handel brengen van biociden.
Voordat u een dergelijk product koopt, moet u zich de vraag stellen: heb ik dit product echt nodig?

Bron: https://www.health.belgium.be

In de biologische teelt mogen enkel door de wet toegestane biociden gebruikt worden.

Een volwassen mens wordt aangeraden minimaal 250g groente per dag te eten, bestaande uit verschillende soorten groenten (1 opscheplepel is ± 50g). Dit is ongeveer een eetbord voor de helft gevuld met groenten. Voor een gezin van 4 van volwassenen totaal ± 1 kg per dag, bestaande uit verschillende soorten groenten.

Voor fruit wordt aangeraden ongeveer 250g fruit dagelijks te nuttigen. Dit komt overeen met 2 à 3 stuks verschillende soorten fruit.

Een handige stelregel om te weten of je gezond en gevarieerd eet: combineer groenten of fruit van verschillende kleuren.

Onkruid bestrijden doen we op de volgende manieren:
– met de hand onkruid verwijderen
– thermisch met een kleine onkruidbrander met de hand
– thermisch met een grote onkruidbrander achter de tractor
– mechanische onkruidbestrijding: schoffelbalk of onkruideg achter de tractor

Om de bodem te verrijken gebruiken we een combinatie van plantaardige compost en dierlijke mest, naargelang de behoefte van de teelt. De dierlijke mest komt van onze eigen schapen en van de biologische geitenboerderij De Volle Maan.

Om ziektes te vermijden en om de bodem minder uit te putten, zetten we elk jaar andere gewassen op de percelen. Pas na zes jaar zetten we er weer dezelfde groente op. Dat heet ‘teeltrotatie’.

Ons lamsvlees wordt het gehele jaar door verkocht in onze vier biowinkels.

We hebben geregeld krachten nodig op onze akkers. Kijk even bij de jobs. Zit er niets bij, dan kun je ook een open sollicitatie sturen. Succes!

Over het algemeen geven wij niet zomaar rondleidingen. Stuur ons een e-mail met uw wensen, dan kunnen we bekijken of een rondleiding haalbaar is. 

Over het algemeen geven we niet zomaar excursies aan schoolklassen. Stuur ons een e-mail met uw wensen, dan kunnen we bekijken of een excursie haalbaar is. 

Ja, maar vanwege de corona-epidemie hebben we er geen meer kunnen inplannen. Hopelijk kunnen we dit in de toekomst weer organiseren.

Nee, het kasteel is voor geen enkel evenement af te huren.

Ja, zolang de voorraad strekt. U kunt hiervoor contact opnemen met Klaas Arbyn: 0488 36 17 95, klaas@blauwkasteel.be

We verkopen het hele jaar door openhaardhout zolang de voorraad strekt.
U kunt hiervoor contact opnemen met Klaas Arbyn: 0488 36 17 95, klaas@blauwkasteel.be

Jazeker, dat zouden we heel leuk vinden. Op de homepage kunt u zich inschrijven.

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER DE BIOPAKKETTEN

Ja, dit is mogelijk. U kunt van alle soorten pakketten een proefpakket aanvragen, behalve van de aardappel en ajuin. Zie onze biopakket-abonnementen.

Ja, dit is mogelijk. Dit kunt u doen door één proefpakket te bestellen. Het pakket bevat een mix van groenten en fruit. Zie onze biopakket-abonnementen.

U kunt zich inschrijven via de website. Wij zullen u daarna via e-mailwisseling op de hoogte brengen van de betalingswijze. Wij vragen aan onze klanten een maandelijkse domiciliëring in te stellen. In de toekomst kan het zijn dat wij een mandaat via SEPA gaan vragen voor de betalingen.

Uw abonnement start in de eerstvolgende nieuwe maand. Uw eerste biopakket kunt u afhalen de eerste dinsdag in die maand.

Nee, wij leveren aan diverse afhaalpunten in heel Oost-Vlaanderen. 

GENT
Biowinkel Tavontuur, Burgstraat 137

SINT-MARTENS-LATEM
Biowinkel Latem, Maenhoutstraat 73

SCHELDEWINDEKE
Blauw Kasteel, Schaperstraat 2

BOTTELARE
Wereldwinkel, Dorpsstraat 2

VURSTE
OC Borgwal, Gentweg 22

EINE
Nestor de Tièrestraat 48

SINT-KORNELIS-HOREBEKE
Biowinkel Gastvrije Aarde, Koekoekstraat 17

ELSEGEM
Kwadenbulk 42

RONSE
De Noordboom, Beekstraat 36

WONDELGEM
Oxfam Wereldwinkel, Vierweegstraat 24

Zie ook: OVER DE BIOPAKKETTEN

Natuurlijk is dit mogelijk. Laat ons dit even weten via e-mail en dit ten laatste op donderdag alvorens een nieuwe levering op dinsdag: pakketten@blauwkasteel.be

Vanaf de eerste dinsdag van een nieuwe maand.

Standaard op elke dinsdag. Tijdens feestdagen kan de levering 1 dag verschuiven en wordt er op woensdag geleverd. We brengen u hiervan tijdig op de hoogte.

Dit is enkel mogelijk tijdens feestdagen, dan kan de levering 1 dag verschuiven en wordt er op woensdag geleverd. We brengen u hiervan tijdig op de hoogte.

Nee, ook wij zijn dan gesloten en wordt er niet geoogst. De levering verschuift dan 1 dag en wordt er op woensdag geleverd. We brengen u hiervan tijdig op de hoogte.

Neem direct contact op met de pakketverantwoordelijke: 09 395 38 11, pakketten@blauwkasteel.be.
U kunt hiervoor niet terecht bij de depothouder.

De groene of blauwe plastieken bakken moet u bij ons achterlaten. U dient zelf een tas mee te nemen om uw groenten/fruit in mee naar huis te nemen. De uien en aardappelen zitten in een netje. U mag deze zo meenemen of eruit halen en het netje ook achterlaten. Dan gebruiken wij deze opnieuw.

Niet altijd. We beogen zoveel mogelijk van eigen teelt te verdelen. Maar dit is niet altijd mogelijk. Het tropische fruit, zoals bijv. bananen of ananas komen sowieso van verre oorden.

Ja, hier op de website bij SAMENSTELLING V/D WEEK. In de nieuwsbrief vermelden we ook altijd een link naar deze pagina.

Heel soms blijkt bij het samenstellen van de pakketten:

  • dat er te weinig geoogst kon worden
  • of dat er te weinig geleverd is
  • of dat er iets mis is met de groente/fruit (bijv. beschimmeld)

In dit geval trachten we een goed alternatief te voorzien in het pakket. Indien dit niet lukt dan zullen we het pakket van de week erop alsnog voorzien van de betreffende soort groente/fruit.

Neem direct contact op met de pakketverantwoordelijke: 09 395 38 11, pakketten@blauwkasteel.be. U kunt hiervoor niet terecht bij de depothouder.

Neem contact op met de pakketverantwoordelijke: 09 395 38 11, pakketten@blauwkasteel.be.
U kunt hiervoor niet terecht bij de depothouder.

Ja, maar wij vragen u vriendelijk eerst na te gaan of iemand anders uw biopakket kan afhalen. Wellicht kunt u zelfs iemand anders er eens blij mee maken?
Bij een kortstondige annulatie (korter dan 1 maand) zal de betaling door moeten blijven lopen. U krijgt de mogelijkheid te kiezen tussen een aankoopbon voor in onze winkels of extra biopakketten. Annuleren kan hier.

Ja, maar bij een korte afwezigheid (korter dan 1 maand) zal de betaling door moeten blijven lopen. U krijgt de mogelijkheid te kiezen tussen een aankoopbon voor in onze winkels of extra biopakketten. Annuleren kan hier.

Ja, dit kan indien de afwezigheid 1 maand of langer duurt en het moeten volledige maanden zijn. Minstens één week op voorhand aanvragen via annuleringsformulier, anders kan geen compensatie verleend worden. Annuleren kan hier.

U kunt via deze website annuleren via een formulier, zie ANNULEREN BIOPAKKET

U kunt via deze website uw abonnement definitief stopzetten via een formulier, zie ANNULEREN BIOPAKKET. Let op: stopzetting van betaling wordt niet beschouwd als stopzetting van het abonnement!

Jazekers, neem hiervoor contact op met de pakketverantwoordelijke: 09 395 38 11, pakketten@blauwkasteel.be. Hiervoor krijgt u geen vergoeding.

Ja. Dit zijn op maat gemaakte abonnementen afhankelijk van uw wensen. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met de pakketverantwoordelijke: 09 395 38 11, pakketten@blauwkasteel.be.

Jazeker, dat zouden we heel leuk vinden. Op de homepage kunt u zich inschrijven.

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER DE BIOWINKELS

Blauw Kasteel heeft vier biowinkels. De Gastvrije Aarde in Sint-Kornelis-Horebeke, Tavontuur in Gent, Biowinkel Knokke en Biowinkel Latem.

Ja, deze zijn te verkrijgen in al onze biowinkels.

Ja, wij verkopen diverse bulkproducten. U bent dus van harte welkom met uw eigen zakjes of bakjes.

In Horebeke worden op dinsdag- en donderdagmiddag verse groentjes van eigen teelt geleverd.

In Gent en Sint-Martens-Latem worden op dinsdag en vrijdag verse groentjes van eigen teelt geleverd.

In Knokke wordt op vrijdagvoormiddag de winkel voorzien van verse groentjes van eigen teelt.

Het EU Biolabel is een Europees label dat verplicht is voor alle biologische verpakte producten in Europa, opgericht in 2010. Het label is enkel van toepassing op voedingsproducten.

Het label garandeert dat de productie gebeurt volgens de strenge regels van de biologische landbouw, verwerking en verkoop. Aan de hand van dat label kunnen consumenten overal in Europa bio herkennen. Het label geeft producten aan die afkomstig zijn uit de biologische landbouw. Die producten moeten voor de volle 100 procent biologisch zijn, tenzij het om verwerkte producten gaat: dan moet minimaal 95 procent van de ingrediënten afkomstig zijn uit de biologische landbouw.

Bij biologische landbouw worden geen kunstmatige meststoffen en chemische pesticiden gebruikt. Genetisch gemodificeerde organismen mogen niet gebruikt worden. Kunstmest en synthetische pesticiden evenmin. Enkel goedgekeurde additieven mogen gebruikt worden.

De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganisaties in de lidstaten zelf.

Meer informatie: www.labelinfo.be

Ja, en dat kun je zien aan het felgroene logootje met EU-sterren, dat op elke verpakking staat.  Europees_Biolabel

We hebben geregeld krachten nodig om onze teams te versterken in de winkels. Kijk even bij de jobs. Zit er niets bij, dan kun je ook een open sollicitatie sturen. Succes!

Heeft u een klacht dat u toch even wilt melden? Neem dan contact op met de betreffende winkelverantwoordelijke.

Biologische voeding is niet persé gezonder.
Biologische chips of koekjes zijn wellicht vervaardigd met biologische grondstoffen, het geheel kan alsnog teveel suiker of vet bevatten.
Gezonde voeding nuttigen betekent dat u zich moet realiseren dat bewerkt voedsel (kant-en-klare producten) een aantal productiestappen heeft ondergaan. Hierdoor kan het voedingsmiddel chemisch verder af gaan staan van zijn biologische oorsprong. Hoe oorspronkelijker het voedingsmiddel (wortel versus worteltjesstaart) hoe beter herkenbaar voor het lichaam. Onherkenbare chemische stoffen kunnen door een lichaam minder goed verwerkt worden en kunnen zorgen voor een ophoping aan afvalstoffen. Het zou kunnen dat organen hierdoor overbelast raken en sneller verouderen. De ontwikkelingen in de orthomoleculaire voedingswetenschappen staan niet stil en zijn ook zeer onderhevig aan tijdsgebonden onderzoeken. Met andere woorden: wat gebeurt er in een lichaam als het 10 jaar is blootgesteld aan x chemische stoffen?

Maar biologische groenten en fruit, hoe zit het daar dan mee?
Biologisch geteelde groenten en fruit kunnen gezonder en smakelijker zijn.
Doch aan de oppervlakte in media zijn de meningen hierover verdeeld vanwege de grote financiële belangen die spelen bij een groot deel van de niet-biologische producenten.
Los van de vele tegenstrijdige “wetenschappelijke” berichten (met hulp van o.a. lobbygroepen) kan men feitelijk kijken naar o.a. de bodemgesteldheid. Een gezonde bodem (met veel bodemleven/zuurstof) brengt gezonde gewassen voort. Een plant is een afspiegeling van de chemie in de grond. Gewassen die op eigen tempo mogen groeien in een gezonde bodem brengen planten op met meer vezels, voedingsstoffen en smaak.
Bodem en gewassen van biologische teelt zijn waarschijnlijk beter voor de gezondheid vanwege het ontbreken van pesticiden of kunstmatige meststoffen.
Wat pesticiden op korte of lange termijn zouden kunnen aanrichten op het gebied van gezondheid voor mens, dier en natuur wordt deels opzettelijk betwist vanwege de grote financiële belangen van grote multinationals (chemische industrie, agrarische sector, bankwezen, …).
Een feit blijft, dat de uitwerking van sommige chemische stoffen in een levend wezen, vaak nog ongekend zijn omdat “tijd” een grote rol speelt bij ontwikkelingen. Sommigen stoffen worden vrijwel direct uitgeplast, anderen stapelen zich op in het vetweefsel van het lichaam. Wat giftig is, heeft meestal te maken met de hoeveelheid waaraan een levend wezen wordt blootgesteld en voor hoelang. 

Jazeker, dat zouden we heel leuk vinden. Op de homepage kunt u zich inschrijven.

Nee, helaas nog niet.

Nee, helaas nog niet.

Blauwe kookpot met groente
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief...

NIEUWS VAN ONZE BIOBOERDERIJ EN BIOWINKELS  |  TIPS  |  PROMO’S  |  RECEPTEN

Scroll naar boven