Ergens tussen de Schelde en de heuvels van de Vlaamse Ardennen ligt bioboerderij Blauw Kasteel. Hoewel het idyllische domein een en al rust uitstraalt, heerst er een heerlijke bedrijvigheid op en rond de boerderij. Groenteteelt, hakhoutbeheer, biopakketten, schapenkweek, winkelverkoop,… het is maar een greep uit de vele activiteiten van de boerderij. We leiden je even rond!

Groenteteelt

De teelt van biologische groenten en fruit op bioboerderij Blauw Kasteel ging van start binnen de ommuurde moestuin, in 2007. Ondertussen vindt het merendeel van de groenteteelt plaats op tweeëneenhalf hectare nabijgelegen akkerland. In de moestuin vind je nu heel wat oude groenterassen, kleinfruit (bessen, frambozen, aardbeien,…), kruiden en een hoogstamboomgaard.

Van de vele appels en peren laten we sap persen dat we verkopen in onze winkels of tijdens activiteiten. Het is troebeler dan het sap dat je in de supermarkt vindt, omdat het niet gefilterd wordt. Daardoor gaan er veel minder vitaminen verloren.

Alles wordt op een biologische wijze geproduceerd. Dat wil zeggen dat er geen pesticiden en chemische meststoffen gebruikt worden. Daarenboven streeft de boerderij naar een zo gezond mogelijke bodem. Om ziektes te vermijden en om de bodem minder uit te putten, zetten we maar na zes jaar weer dezelfde groente op een perceel. Dat heet ‘teeltrotatie’. Een extra lapje akker zou ons in de toekomst moeten toelaten om daarenboven elk jaar een stuk te laten ‘rusten’. Om de bodem te verrijken gebruiken we een combinatie van plantaardige compost en dierlijke mest, naargelang de behoefte van de teelt. De mest komt van een naburige geitenboer en van onze eigen schapen.


ardense voskoppen

Wie langs bioboerderij Blauw Kasteel passeert, maakt veel kans om een kudde grazende Ardense Voskoppen te ontmoeten. De Ardense Voskop is een oud, Belgisch schapenras dat de laatste jaren weer aan populariteit wint, vooral binnen het natuurbeheer. 

Onze weilanden worden, in tegenstelling tot de intensieve veehouderij, niet bemest. Door de combinatie van maaien en begrazing met Ardense Voskoppen, hopen we de natuurlijke planten- en dierenrijkdom te verhogen. Het teveel aan rammen laten we slachten en verkopen we elk jaar rond februari via schapenvleespakketten.

Veel mensen vragen zich af waarom we als boerderij zoveel tijd investeren in de natuur. Naast het belang van natuur op zich, geloven we dat een gezonde natuur zich ook weerspiegelt in een gezonde akker, dieren en groenten. Zo brengt de natuur uit zichzelf heel wat natuurlijke vijanden voort, die op hun beurt onze groenten beschermen tegen schadelijke insecten of schimmels.


bosbeheer

Een groot deel van het kasteeldomein bestaat uit bos, waarvan sommige delen bijna honderd jaar oud zijn. Grote delen werden in de jaren vijftig echter eenzijdig beplant met populieren en het oude hakhout werd verwaarloosd, waardoor de natuurlijke rijkdom sterk minderde. 

In de winter is er op de akker minder werk, waardoor we meer tijd in het bos doorbrengen. Via het ecologisch bosbeheer proberen we de verscheidenheid aan planten en dieren van weleer te herstellen. Het oude hakhout nemen we opnieuw in gebruik en de populierenbestanden worden vervangen door inheemse boomsoorten zoals eik, es en beuk. Daarenboven proberen we een geleidelijke overgang te maken tussen onze akkers, weilanden en het bos, zodat specifieke vogels, vlinders of planten er opnieuw kunnen gedijen.

Elk jaar rond Pasen zijn grote delen van het bos bedekt met een kleurrijk tapijt van sleutelbloemen, bosanemonen, hyacinten of de zeldzame eenbes. Het hout dat voortkomt uit het bosbeheer wordt het hele jaar door te koop aangeboden.


Vragen? Meer informatie?

Stuur gerust een mail naar Klaas: klaas@blauwkasteel.be of bel 0488 36 17 95.