Pakketten week 41 - 6/10/2015

groot groenten
butternut - Blauw Kasteel
kervel - Blauw Kasteel
knolselder met loof - Blauw Kasteel
paprika groen - Blauw Kasteel/ het Landhuis
raap - Blauw Kasteel
venkel met loof -Blauw Kasteel
witte kool - Blauw Kasteel

klein groenten
butternut - Blauw Kasteel
kervel - Blauw Kasteel
paprika groen - Blauw Kasteel/ het Landhuis
venkel met loof - Blauw Kasteel
witte kool - Blauw Kasteel

groot fruit
appel sisi red - De Drie Wilgen (BE)
avocado - Biofresh (ES)
druif wit - Biofresh (IT)
mango - Biofresh (ES)

klein fruit
appel sisi red - De Drie Wilgen (BE)
avocado- Biofresh (ES)
mango - Biofresh (ES)

mix
butternut -Blauw Kasteel
kervel - Blauw Kasteel
witte kool - Blauw Kasteel
appel sisi red- De Drie Wilgen (BE)
druif wit - Biofresh (IT)