Pakketten Week 19 - 10/05/2016

Groot groenten
andijvie - blauw kasteel
kervel - blauw kasteel
pijpajuin - blauw kasteel
witloof - sinature (B)
champignon - Sinature (B)
komkommer - sinature (B)
tuinkers - sinature (NL)

klein groenten
andijvie - Blauw kasteel
kervel - Blauw kasteel
pijpajuin - blauw kasteel
witloof - Sinature (B)

groot fruit
appel topaz - Sinature (B)
appelsien - Sinature (SP)
kiwi - Sinature (IT)
pompelmoes - Sinature (SP)

klein fruit
appel Topaz - Sinature (B)
kiwi - Sinature (IT)
pompelmoes - Sinature (SP)

mix
appel Topaz - Sinature (B)
kiwi - Sinature (IT)
andijvie - Blauw kasteel
pijpajuin - Blauw kasteel
kervel - Blauw kasteel
komkommer - Sinature (B)