Pakketten week 34 - 22/08/2017

groot groenten
batavia - Blauw Kasteel
bloemkool - Blauw Kasteel
komkommer - Blauw Kasteel
koolrabi - Blauw Kasteel
zoetpuntpaprika - Blauw Kasteel
peterselie - Blauw Kasteel
tomaat - Blauw Kasteel
warmoes - Blauw Kasteel 

klein groenten
tomaat - Blauw Kasteel
busselwortel - Blauw Kasteel
komkommer - Blauw Kasteel
batavia - Blauw Kasteel
warmoes - Blauw Kasteel

groot fruit
appel Delbar - Sinature (B)
druif blauw - Sinature (IT)
peer - Sinature (IT)
pompelmoes - Sinature (ZA)

klein fruit
appel Delbar - Sinature (B)
druif blauw - Sinature (It)
peer - Sinature (IT)

mix
bloemkool - Blauw Kasteel
courgette - Blauw Kasteel
tomaat - Blauw Kasteel
warmoes - Blauw Kasteel
appel Delbar - Sinature (B)
druif blauw - Blauw Kasteel (IT)