Pakketten week 29 - 17/07/2018

groot groenten
courgette - Blauw Kasteel
komkommer - Blauw Kasteel
paprika groen - Blauw Kasteel
boterboontjes - Blauw Kasteel
trostomaat - Blauw Kasteel
venkel - Blauw Kasteel
warmoes - Blauw Kasteel

klein groenten
courgette - Blauw Kasteel
komkommer - Blauw Kasteel
paprika groen - Blauw Kasteel
pijpajuin - Blauw Kasteel
warmoes - Blauw Kasteel
wortel - Blauw Kasteel

groot fruit
appelsien - Sinature (SP)
druif blauw - Sinature (IT)
kiwi - Sinature (CL)
mango - Sinature (PE)

klein fruit
appelsien - Sinature (SP)
druif blauw - Sinature (IT)
kiwi - Sinature (CL)

mix
courgette - Blauw Kasteel
komkommer - Blauw Kasteel
trostomaat - Blauw Kasteel
warmoes - Blauw Kasteel
druif blauw - Sinature (IT)
kiwi - Sinature (CL)